Joosefina

31 tekstów – auto­rem jest Joose­fina.

Na­wet cze­kola­da nie da­je mi ty­le szczęścia co Two­ja obecność. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 kwietnia 2013, 20:32

Życzę szczęścia, ale już nie ze mną. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 marca 2012, 15:07

Wczo­raj teore­tycznie byłeś mój. Dzi­siaj prak­tycznie jes­teś jej. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 lutego 2012, 20:58

Wraz z pier­wszym pod­muchem zi­my zro­zumiałam, że nas już nie ma. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 grudnia 2011, 20:27

Pozwól mi choć przez chwilę poczuć, że nie jes­tem dla Ciebie zu­pełnie obojętna. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 grudnia 2011, 19:59

To sny piszą naj­lep­sze scenariusze. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 grudnia 2011, 10:54

Wczo­raj byłam dla Ciebie kimś ważnym. Dzi­siaj jes­tem dla Ciebie niewidzial­na. Sor­ry, ale nie zakładałam pe­lery­ny niewidki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2011, 15:54

- Jeżeli ktoś Ci się śni to znaczy, że o To­bie myśli ? 
- Nie. To znaczy, że Ty nie możesz przes­tać o nim myśleć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 grudnia 2011, 16:00

Pla­ma na koszul­ce przy­pomi­na mi ja­ka jes­tem beznadziejna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 listopada 2011, 22:55

Czas nie leczy ran. Poz­wa­la je­dynie zapomnieć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 listopada 2011, 20:56
Joosefina

[...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność