Joosefina, teksty z października 2011 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Joose­fina.

Mu­sisz moc­no wie­rzyć w coś. Jest większe praw­do­podo­bieństwo, że Ci się uda. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2011, 22:13
Joosefina

[...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność